ระบบลงทะเบียนชุมนุม

กรุณาใส่ username และ password ของ อินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าสู่ระบบ
ประกาศ

1. นักเรียนลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็พอ
2.นักเรียนที่รายชื่อไม่ปรากฏอย่าลงทะเบียนซ้ำกำลังแก้ไข
3. นักเรียนที่เข้าไม่ได้ติดต่อขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ปุ่มด้านล่าง
4.ลงทะเบียนผิดแจ้งรหัสนักเรียนและชุมนุมที่ต้องการลงที่ "ติดต่อสอบถาม"
5.วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 หลัง 16:30 โปรดตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง