ระบบลงทะเบียนชุมนุม

ใช้ username และ password ของ อินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าสู่ระบบ
ประกาศ

1. นักเรียนลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็พอ
2. นักเรียนที่เข้าไม่ได้ติดต่อขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ปุ่มด้านล่าง
3. ลงทะเบียนผิดแจ้งรหัสนักเรียนและชุมนุมที่ต้องการลงที่ "ติดต่อสอบถาม"
4. นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลต่อการออกปพ. เพราะวิชาจะไม่ครบ
5. นักเรียน ม.1 ม.2 และ ม.3 ม.4 ปพ. อาจไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ลงทะเบียน